Tuyển 10 nam đơn hàng Đài Loan làm điều hòa Dương Khởi, gửi form

1/ Thông tin đơn hàng Đài Loan

Nhà máy DƯƠNG KHỞI

Địa chỉ tiếng Trung: 台中市南屯區工業23路18號

MS 455263cv

Thời hạn hợp đồng lao động: 3 NĂM

2/ Yêu cầu lao động

Số lượng 10 người

Giới tính NAM

Chiều cao > 160 cm

Tuổi 18-40  tuổi

Lấy lao động Đài Loan đi mới và đi lại

Nội dung công việc:

Mô tả công việc: Sản xuất điều hòa , linh kiện điều hòa

công việc : lắp ráp , hàn điện biết sơ qua

lao động đài loan làm điều hòa

3/ Chế độ đãi ngộ cho lao động

Số giờ tăng ca 2h/ ngày trở lên  và ngày nghỉ thứ 7 chủ nhật

Cần phối hợp tăng ca theo yêu cầu của chủ,  xưởng đã có lao động nước ngoài

Mức lương cơ bản 21.009 Đài tệ/tháng

Phí ăn ở 2500NT/tháng ba bữa công nhân tự túc

4/ Hình thức tuyển

Phương thức tuyển: Gửi form

Thời gian dự kiến bay Dự kiến cuối tháng 12 và đầu tháng 11