Đài Bắc: Tuyển 15 nam 15 nữ xkld Đài Loan văn phòng phẩm Lợi Bách Đại, TT 23/5

1/ Thông tin xuất khẩu lao động Đài Loan

Nhà Máy LỢI BÁCH ĐẠI

Địa chỉ : Trung Lịch, Nam Cảng, Bình Trấn – Đào Viên, Đài Bắc

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

– Nội dung công việc: làm các loại văn phòng phẩm

2/ Yêu cầu tuyển dụng

– Số lượng: 15 nam – lao động phổ thông, thao tác máy móc, vận chuyển hàng hóa,

15 nữ  – Lao động biết may vì trong xưởng có một số bộ phận sản xuất sản phẩm cần biết may

Nam nữ mới và đi về rồi

xkld đài loan văn phòng phẩm

– Lương cơ bản: 22.000 đài tệ + tiền làm thêm (khoảng 60~80h/tháng)

3/ Thi tuyển

Tập trung ngày 22/5

Tuyển trực tiếp ngày 23/51.