Đài Trung: Tuyển 14 nam lao động Đài Loan linh kiện máy bay NM Thiên Dương, TT 22/3

1/ Thông tin tuyển lao động Đài Loan

Nhà máy THIÊN DƯƠNG

Địa chỉ:台中市西屯區工業區七路29號

ms 455449cv

2/ Yêu cầu tuyển dụng lao động

Số lượng: 14 lao động nam

Công việc: sản xuất linh kiện về MÁY BAY

đi đài loan sx linh kiện máy bay

Tuổi 20 – 30 tuổi, 160cm – 50kg;

Có lấy đi Đài Loan về rồi – tăng ca 3h/ngày

3/ Ngày thi tuyển

Tuyển ngày  22/03 – bay luôn