Tuyển 10 nam đi Đài Loan sx thuốc Đắc Sinh Vĩnh Khang, PV Skype 2/3

1/ Thông tin nhà máy Đài Loan

Nhà máy ĐẮC SINH – VĨNH KHANG

Địa chỉ Đài Nam – Đài Loan

Hợp đồng lao động làm việc: 3 năm

MS : 444760CV

2/ Yêu cầu lao động Đài Loan

Số lượng 10  nam

Chiều cao 163 cm trở lên

Tuổi từ 18-30 tuổi

Lấy cả lao động mới và đi về rồi

Công việc: Sản xuất thuốc tây

đơn hàng đài loan sx thuốc

Tăng ca 3-4h/ngày , tăng ca đều và nhiều giờ

3/ Hình thức thi tuyển

Phỏng vấn skype

Ngày tuyển 2/3/2018