Tuyển 10 nam lao động Đài Loan sản xuất Natri Hiệp Minh, gửi form

1/Thông tin đơn hàng Đài Loan làm y tế

Nhà máy : HIỆP MINH

Địa chỉ nhà máy: 桃園市觀音區樹林里榮工北路11號/ĐÀO VIÊN – ĐÀI BẮC

Hợp đồng làm việc: 3 năm

2/ Yêu cầu tuyển dụng

Số lượng: 10 nam

Chỉ lấy lao động đi mới

Chiều cao > 165cm, tuổi 22 – 33 tuổi

Công việc: chuyên sản xuất NATRI PHỤC VỤ NGÀNH Y TẾ

Lương cơ bản: 22000NT$/tháng, tăng ca 3-4h/ngày

Ăn ở: trừ theo quy định của Đài Loan

3/ Thời gian tuyển

Tuyển gửi form