TUYỂN 15 NỮ SX KÍNH, CAMERA ĐT, NM TRUNG DƯƠNG, TT 16/4

I THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:
Nhà máy: TRUNG DƯƠNG
Địa chỉ : Đài Trung

II TUYỂN DỤNG:
Thời hạn HĐ : 3 năm
Tăng ca trung bình : 3-4h/Ngày. ( Lương lao động hiện tại đang làm tầm 4 vạn/tháng ).
Số lượng: 15 nữ
Chiều cao: 155 cm trở lên (Có thể lực tốt)
cân nặng:45 kg
Độ tuổi:19-32 tuổi
Khác: Không nhận lao động dị tật ( mất ngón, cụt ngón, … )
Nhận cả lao động đã đi qua Đài Loan.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ NHÀ MÁY:
Nội dung công việc : Sản xuất kính, Camera điện thoại.Thời gian làm : b.thường 8:00∼5:30  – 2 ca một ngày
Cách tính tiền lương
Lương cơ bản: 22.000 元 đài tệ
Tăng ca:tính theo luật lao động Đài Loan
Trừ tiền ăn ở: 2500元đài tệ

IV. LỊCH THI TUYỂN
Tuyển trực tiếp ngày 16/4.
ms 555450cv