Tuyển 22 nữ đi Đài Loan in bản mạch điện tử Nhật Tường, TT 8/3

1/ Thông tin xuất khẩu Đài Loan

Điện tử NHẬT TƯỜNG

MS 454850cv

– Địa chỉ nhà máy: Đào Viên  – Đài Bắc

2/ Yêu cầu tuyển dụng lao động

Số lượng 22 NỮ

Tuổi:  21~28 Tuổi, Chiều cao> 152 cm

đi đài loan làm việc ở đài bắc

Yêu cầu: ĐÃ KẾT HÔN

– Không bị bệnh về mắt

– Không lấy lđ đi về rồi

– Thời gian làm việc: 2 ca (ngày và đêm )

Lương cơ bản: 22000NDT/tháng

Công việc:  làm về in bản mạch điện tử

– Tăng ca : ngày 2-4h, tăng ca đều

3/ Ngày tuyển dụng

Ngày tuyển: 8/3/2018