Tuyển 25 nữ đi Đài Loan làm linh kiện điện tử Tiền Trấn, TT 18/1

1/ Thông tin đơn hàng đi Đài Loan

Nhà máy điện tử TIỀN TRẤN

Địa chỉ nhà máy ở CAO HÙNG

Ms 454450cv

Hợp đồng lao động làm việc: 3 năm

2/ Nội dung tuyển dụng

Số lượng: 25 lao động

Giới tính: nữ

Chiều cao > trên 153 cm

Lấy cả lao động mới và đi về rồi

đi đài loan làm về điện tử

Công việc : lắp ráp, thao tác máy, đóng gói về điện tử

3/ Quyền lợi lao động

Tăng ca 3-4h/ngày

Cung cấp miễn phí chỗ ở và ( ăn tự túc)

4/ Thời gian thi tuyển

Phỏng vấn TRỰC TIẾP 18/1

Hạn chốt form : 17/1