Tuyển TT 5 nam xklđ Nhật bản cơ khí Gunma, TT 30/03/2016

I Yêu cầu tuyển dụng

1 Tên xí nghiệp tiếp nhận: GUNMA プラスチック
2 Địa điểm làm việc: GUNMA
3 Ngành nghề xin viza: Gia công cơ khí
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Sản xuất mỏ, thiết bị phun sương công nghiệp
5 Điều kiện tuyển dụng: Số TTS cần tuyển: 5 nam
Số lượng tham gia tuyển: 15

135

1. Độ tuổi Từ 18 – 28 tuổi
2. Trình độ: Cấp 3
3. Tay nghề: Không yêu cầu
4. Yêu cầu khác Thị lực: tốt ( không đeo kính )
Thể lực: tốt
Thuận tay: phải
Hút thuốc: không
Tình trạng hôn nhân: không giới hạn
5. Yêu cầu đặc biệt:
1. Nhanh nhẹn

2. Sức khỏe tốt

3. Có khả năng làm việc đứng trong thời gian dài

4. Cao trên 155cm”
6 Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn trực tiếp
7 Tiền lương cơ bản: 125,000 yên
8 Trợ cấp đào tạo tháng đầu 60.000 yên
9 “Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp:” Theo luật pháp Nhật Bản quy định
10 Thời gian dự kiến thi tuyển 24/03/2016
II Yêu cầu phối hợp thực hiện (Các phòng/Bộ phận phải nắm rõ và chấp hành )
Hình thúc thi tuyển:
1 Cung cấp Form + Danh sách. 23/2/2016 Phòng Tuyển dụng
2 Check Form tiến cử (test IQ + tiếng Nhật). 18/3/2016 Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác 20/03/2016 Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại TTS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. 30/03/2016
5 Căn dặn nhắc nhở TTS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày.