Tuyển 6 TTS xklđ Nhật bản chế biến thực phẩm tại GIFU KEN, TT 8.1.2016

I. Yêu cầu tuyển dụng:

1 Tên xí nghiệp tiếp nhận : Yamato
2 Địa điểm làm việc : GIFU KEN
3 Ngành nghề xin Visa Thực Phẩm

VISSAN CHE BIEN GIET MO GIA SUC
4 Tên và nội dung công việc cụ thể Chế biến đồ ăn trong Siêu thị
5 Điều kiện tuyển dụng:

Số TTS cần tuyển: 4 – 6 Số TTS tham gia tuyển : 15 – 18 a. Yêu cầu chung: Tuổi: 18-27
Thị lực: tốt Thể lực: tốt
Thuận tay: Hút thuốc: không yêu cầu
Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu
b. Trình độ học vấn Tốt nghiệp Cấp 3 trở lên
c. Tay nghề: không yêu cầu
d. Yêu cầu khác: chăm chỉ , cần cù , hình thức ưa nhìn và có thể lực tốt . Ưu tiên tiếng Nhật tốt
6 Hình thức tuyển dụng:
7 Lương và các khoản khác – Trợ cấp đào tạo : JPY 60,000/tháng đầu
– Lương cơ bản: JPY138.000 / tháng
– Làm thêm : nhiều giờ/ tháng
– Khấu trừ điện, nước: __________JPY / tháng
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp Đóng bảo hiểm theo luật định
9 Thời gian thi tuyển dự kiến 15 – 18.1.2016
10 Thời gian nhập cảnh dự kiến 5,2016
II. Yêu cầu phối hợp
STT Công việc Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Chốt form + sơ tuyển 25.12.2015 Phòng Tuyển dụng + CSKH
2 Check form tiến cử ( test IQ + tay nghề) Phòng kiểm soát
3 Gửi list và form cho đối tác 10.1.2015 Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại TTS trước thi tuyển ít nhất 3 ngày PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng