Tuyển 8 nam xkld Đài Loan hàn NM Dẫn Hưng, TT 10/5

Tập đoàn Dẫn Hưng

ms 455236cv

Địa chỉ làm việc: TP.ĐàiTrung và Tp Cao Hùng

Nhà máy sản xuất máy móc cơ khí

Cần tuyển:8 nam (trong đó: 5 nam kinh nghiệm hàn điện và 3 nam lao động phổ thông )

Nam:  tuổi 20 -35

Nam: cao 165 trở lên

xkld đài loan làm hàn điện

Công nhân hàn điện phải thử tay nghề

Xưởng đã có nhiều lao động Việt Nam đang làm việc

Tăng ca: 4 tiếng/ngày trở lên

Ngày tuyển: 10/5

>>Đọc thêm: xkld Đài Loan